Loading...
 

Historie palivových článků

Objev vodíku, kyslíku a dusíku - rozvoj chemie v 18. století

1770 - 1800
Pneumatické aparáty používané J. Priestleym
Pneumatické aparáty používané J. Priestleym
Ve století předcházejícím objevu palivových článků byl stav vědy daleko od současného. Objev rozmanitých chemických prvků, zejména technických plynů, např. dusíku (1772, Daniel Rutherford), kyslíku (1773/1774, Carl Wilhelm Scheele/Joseph Priestley) a vodíku (1776, Henry Cavendish) umožnil Antoine Lavoiserovi odstartování chemické revoluce. Lavoiser pojmenoval kyslík (1778) a vodík (1783), objasnil roli kyslíku v procesu spalování, sestavil rozsáhlý seznam prvků a formuloval zákon zachování hmoty. Objev prvku byl obvykle spojen s technologií potřebnou pro jeho výrobu, což umožnilo produkci jasně definovaných chemikálií nezbytnou pro vybudování základů moderní chemie. Ve stejné době Luigi Galvani prováděl proslulé experimenty na žabích stehýnkách a teoretizoval o přeměně chemické energie na elektrickou. I přesto byly vědecké texty zatíženy triviálním názvoslovím a moderní čtenář by stěží rozeznal zmiňované prvky a sloučeniny.
Aparatury použité Henry Cavendishem při experimentech s plyny.
Aparatury použité Henry Cavendishem při experimentech s plyny.

Voltův sloup / elektrolýza

Co to je elektrolýza?
Elektrolýza je proces, při kterém se chemická sloučenina dělí působením elektrického proudu. Je to obrácení toho, co se děje v baterii. Elektrolýza převádí elektrickou energii na chemickou energii. Výroba vodíku je jedním z příkladů důležitých elektrolytických procesů.
Jeden z prvních spolehlivých a stabilních zdrojů elektrické energie (tehdy nazývané voltova elektřina) byl Voltův sloup (předchůdce moderní baterie) vynalezený Alessandro Voltou (1800). Voltův sloup byl brzy adaptován řadou vědců a techniků, např. Williamem Nicholsonem a Anthonym Carlislem, coby zdroj energie pro elektrolýzu. Voltův sloup poskytl nezbytný stabilní zdroj energie umožňující rozsáhlé experimenty vedoucí k porozumění podstaty elektřiny.

Voltův sloup
Voltův sloup
První elektrolyzér sestavený Carlislem a Nicholsonem
První elektrolyzér sestavený Carlislem a Nicholsonem

pokračování

Menu