Loading...
 

Vlastnosti a zajímavosti

Vlastnosti vodíku & zajímavosti

 • Vodík (Hydrogenium – H) je nejhojnějším prvkem ve vesmíru (cca 75 %) a třetím nejhojnějším prvkem na Zemi.
 • Volný vodík se nachází například v obalu hvězd, v pozemských zdrojích je zastoupen téměř výhradně ve formě sloučenin (voda, uhlovodíky atd.).
 • Vodík společně s heliem a lithiem jsou pravděpodobně jediné prvky vzniklé při Velkém třesku
 • Většina energie na Zemi pochází z vodíku, protože když je vodík extrémně stlačen tak se jadernou fúzí změní na helium a uvolní se obrovské množství energie. Tato reakce probíhá ve slunci a vzniká tak sluneční záření.
 • Vodík je bezbarvý, lehký plyn, bez chuti a zápachu
 • Vodík je nejjednodušší chemický prvek. Většina vodíkových jader je tvořena pouze z jednoho protonu – protium, existují však další izotopy vodíku – deuterium, v jehož jádru je navíc jeden neutron a tritium, v jehož jádru jsou neutrony dva.
 • Deuterium s kyslíkem tvoří tzv. těžkou vodu (D2O), která se využívá v jaderných elektrárnách
 • Protium je jediný stabilní prvek bez neutronu
Obrázek 1 Izotopy vodíku
Obrázek 1 Izotopy vodíku
 • Atomární vodík jako prvek je velmi reaktivní, a proto se jeho atomy navzájem spojují a vytvářejí molekuly o dvou atomech.
 • Vodík vytváří sloučeniny se všemi prvky periodické tabulky kromě vzácných plynů.
 • Vodík objevil v roce 1671 irský chemik Robert Boyle když experimentoval s kovy a kyselinami, ale neuvědomil si že objevil nový prvek
Obrázek 2 Irský chemik Robert Boyle
Obrázek 2 Irský chemik Robert Boyle
 • Až v roce 1766 britský vědec Henry Cavendish popsal vodík jako nový prvek díky experimentům se zinkem a kyselinou chlorovodíkovou
 • Vodík lze zkapalnit, ale pouze za extrémně nízkých teplot (-253 °C) a vysokém tlaku
 • V 19. a 20. století byl vodík používán jako nosný plny ve vzducholodích
 • Dnes je kapalný vodík společně s kapalným kyslíkem používán jako palivo v raketách
 • Anti-vodík je jediný typ antihmoty, který se dosud podařil vyrobit. Jeho životnost se v CERNu podařila udržet 1000 vteřin. Každý atom obsahuje kladně nabitý positron (opačně nabitý elektron) v obalu atomu a záporně nabitý antiproton (opačně nabitý protonu)
Obrázek 3 Rozdíl mezi hmotou a antihmotou
Obrázek 3 Rozdíl mezi hmotou a antihmotou

 

 

Menu