Loading...
 

Vodíková ekonomika

Realizace vodíkové ekonomiky

V současné době se realizuje řada projektů, jejichž cílem je odstranit závislost na fosilních palivech a využít konceptu vodíkové ekonomiky při využití energie z obnovitelných zdrojů. Nyní si představíme několik vybraných projektů napříč Evropou.

Evropa si předsevzala dosti odvážené cíle, které by měli být splněné do roku 2050:

 


Aby mohlo dojít ke splnění těchto cílů, tak se aktuálně řeší celá řada projektů a výzkumů (trvání projektů do 2020):

 

Projekt BIG HIT (bighit.eu)

Prvním z projektů je projekt BIG HIT realizovaný na Orknejských ostrovech, Velká Británie (jejich lokace je ukázána na obrázku 1). Jedná se o souostroví 20 ostrovů s populací zhruba 21 000 lidí. Vzhledem k jejich umístění lze produkovat značné množství energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se hlavně o přílivové elektrárny (11 MW) a větrné elektrárny (47 MW). Celková produkce energie dokonce převyšuje celkovou spotřebu elektrické energie na celém souostroví, což může způsobovat problémy s přetížením sítě, ale na druhou stranu umožňuje produkci vodíku bez jakékoli závislosti na fosilních zdrojích.

Obrázek 1 Lokace Ornejských ostrovů
Obrázek 1 Lokace Ornejských ostrovů

Realizace projektu je ukázána na obrázku 2. Vyrobený vodík elektrolýzou vody s využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů (na obrázku „wind turbine", „tidal turbine") se v tomto projektu nevyužívá pouze na jednom místě, ale po celém souostroví. Většina ostrovů má menší či větší elektrolytický článek („electrolyser"), který vyrábí vodík. Tento vodík je buď na místě využíván v palivových článcích („fuel cell"), které pohánějí nejen domácnosti a firmy, ale i osobní nebo nákladní auta a zejména lodě. Nebo je přebytečný vodík rozvážen na další ostrovy bez elektrolyzérů nebo s malým množstvím vodíku. Tento převoz je umožněn díky řadě trajektů, které jsou poháněny palivovým článkem na vodík. Dokonce je přebytečný vodík exportován přímo do továren v Anglii, kde je využíván v dalších technologiích.

Obrázek 2 Realizace projektu BIG HIT
Obrázek 2 Realizace projektu BIG HIT

Projekt v sobě skrývá více řadu cílů, které se však netýkají pouze vodíkových technologií. Umožňuje vytvořit nová pracovní místa a tím pádem umožní řadě lidí pracovat s novými technologiemi. Zároveň se snížila zátěž na rozvodnou síť elektrické energie, u které už začínal hrozit kolaps (tzv. „black-out“). Tento projekt je největší svého druhu v Evropě (rozpočet cca 13 mil. €) a dokazuje, že lze využít vodíkových technologií tak, aby vznikla stabilní energetické síť, která je navíc dokonale ekologická a udržitelná.

Projekt Chytřejší kraj

Moravskoslezský kraj chytrejsikraj.cz

Nově projekt vznikající v České republice má za cíl vytvořit energeticky soběstačnou oblast kolem Ostravy. V rámci spolupráce mezi městem Ostravou, Moravskoslezským krajem a průmyslovými subjekty (Vítkovice a. s.) vznikla na konci roku 2018 dohoda o vytvoření infrastruktury pro dopravu a distribuci energie za použití vodíkových technologií. Projektu se účastní pšt společností a jedna universita. Hlavním cílem projektu je snížit emise CO2 z dopravy na nulu do roku 2030. Koncept realizace projektu je vidět na obrázku 3. Tento projekt se nezaměřuje jen na vodíkové technologie, ale rád by změnil další aspekty běžného života. Plánuje se použití chytrých aut a jejich sdílení („car sharing"), podpora sdílení cyklistických kol, vznik dobíjecích stanic pro elektromobily (obrázek 4) a na klíčových lokacích i čerpacích stanic pro vodík. Vodík z čerpacích stanic pak budou využívat zejména války, autobusy a tramvaje městské hromadné dopravy a složky integrovaného záchranného systému. Mohl by tak vzniknout celý kraj, který by dramaticky snížil znečišťování ovzduší, což by pro Ostravu a okolí znamenalo dramatické zlepšení životních podmínek.

Krátká reportáž České televize o tomto projektu je zde: http://bit.ly/chytrejsi_kraj

Obrázek 3 Koncept snížení emisí CO2 v Moravskoslezském kraji v rámci projektu Chytřejší kraj
Obrázek 3 Koncept snížení emisí CO2 v Moravskoslezském kraji v rámci projektu Chytřejší kraj
Obrázek 4 Plánované změny v dopravě v Ostravě a okolí
Obrázek 4 Plánované změny v dopravě v Ostravě a okolí

Další projekty:

Obrázek 5 Projekt vodíkového vlaku - Alstom, Dolní Sasko (v EU stále 42 % tratí bez elektrifikace, vodíkové vlaky by představovaly nižší investici než elektrické vlaky společně s elektrifikací tratí)
Obrázek 5 Projekt vodíkového vlaku - Alstom, Dolní Sasko (v EU stále 42 % tratí bez elektrifikace, vodíkové vlaky by představovaly nižší investici než elektrické vlaky společně s elektrifikací tratí)
Obrázek 6 Projekt Hycarus zaměřený na letadlo poháněné palivovým článkem na vodík
Obrázek 6 Projekt Hycarus zaměřený na letadlo poháněné palivovým článkem na vodík

Menu